ربات نظرسنجی در تلگرام

 
ربات های زیادی در تلگرام وجود دارند که این امکان را برای کاربران به وجود می آورند که در گروه و یا کانال تلگرام
خود نظرسنجی راه بیاندازند که با یک جستجوی ساده در گوگل هزاران ربات نظرسنجی تلگرام در اختیار شما قرار میگیرد.
آموزش
ساخت نظرسنجی با ربات نظر سنجی ما در بسیار ساده میباشدبوسه