فروش ممبر فیک 

فروش ممبر فیک برای کانال هر کا 10 تومان 

کا یعنی هزار عضو .

+ هزار عضو هدیه 


یعنی اگر شما 5 هزار عضو ممبر فیک سفارش بدید ، 6 هزار عضو دریافت میکنید.


قوانین دریافت ممبر فیک :

❌در طول #ممبرگیری از تغییر آدرس عمومی کانالتان اکیدا خوداری کنید ❌

🛑 تا اتمام ممبرگیری مطلقا به کانال مربوطه از افراد یا نهادها یا شرکتهای دیگر خدمات مشابه دریافت نکنید در غیر اینصورت خسارات وارده از تخلف مشتری به پای ایشان می باشد 🛑

❌چنانچه به کانال شما #ادد_اجباری یا #ممبر_فیک در طول هفته بارگیری شده است و بلافاصله یا با گذشت مدت کمی ؛ از ما درخواست ممبر دادید ، موظف به اطلاع موارد مذکور می باشید در غیر اینصورت اگر بدوا موارد فوق توسط ما تشخیص داده نشود ولی در حین ممبرگیری تشخیص داده شود ، خسارات حاصله به پای مشتری خواهد بود ( سفارش شما کنسل ، و مبلغ با احتساب خدمات انجام گرفته عودت داده میشود ) ❌


برای سفارش دریافت ممبر فیک به آیدی زیر در تلگرام پیام بدهید.


adsku@